Thursday, April 9, 2009

Kerjasama Penerangan dan Perpustakaan Marang


Mempelajari sistem OPAC secara online.
Empat orang anggota Pejabat Penerangan Daerah Marang telah mengikuti latihan OPAC (Online Public Access Catalog) di Perpustakaan Awam Marang semalam. Latihan sambil bekerja ini bertujuan mendedahkan anggota-anggota Pejabat Penerangan Daerah Marang kepada kaedah merekodkan buku-buku dan bahan penerbitan secara sistematik menggunakan katalog.

Tatacara mengkatalog penerbitan secara manual

Kakitangan jabatan yang sedang membuat latihan

"Pejabat ini merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Perpustakaan Marang yang telah bersedia untuk berkongsi pengetahuan serta melatih kakitangan kami". Ia dinyatakan oleh Encik Shabli bin Arshad, Pegawai Penerangan Daerah Marang selepas tamat latihan. Beliau juga berharap bahawa kerjasama seumpama ini terutama dalam perkongsian maklumat dan juga latihan akan dapat dipertingkatkan lagi pada masa hadapan bagi faedah awam.
Mohd Noraladdin Hussin Pegawai Perpustakaan Marang bersama Pegawai Penerangan Daerah Marang

Latihan ini sebagai langkah meningkatkan kemahiran petugas kepada fungsi PMR (Pusat Maklumat Rakyat) di Pejabat penerangan Daerah secara lebih berkesan. PMR yang sering dikunjungi oleh pelanggan-pelanggan bukan sahaja boleh mendapatkan perkhidmatan internet secara percuma tetapi juga mendapatkan maklumat mengenai dasar-dasar kerajaan dan pengetahuan am serta profail daerah.

No comments: