Tuesday, June 16, 2009

Citra IKBN

WAKAF TAPAI - (16.6.2009)
Seramai 200 orang pelajar dari 13 buah sekolah menengah kebangsaan seluruh Daerah Hulu Terengganu telah berkampung di IKBN Wakaf Tapai Marang bagi mengikuti program Citra IKBN yang berlangsung mulai semalam sehingga 20 Jun 2009. Program ini yang bertujuan untuk 'memasyarakatkan' instiutusi ini dengan memberi peluang kepada golongan belia dan masyarakat setempat mengenali IKBN. Pada masa yang sama meluaskan lagi peranan dan sumbangan IKBN kepada pembangunan sahsiah golongan belia dan masyarakat sekitar.

Mengikuti aktiviti ceramah Pejabat Penerangan Daerah Marang

Sepanjang enam hari program Citra IKBN, pelajar-pelajar dari Tingkatan Empat, Lima dan Enam akan diberi pendedahan kepada kursus-kursus kemahiran yang terdapat di instiutusi ini seperti pendawaian elektrik, kimpalan, jurukerja paip, jurubina bangunan dan pembuatan baju lelaki dan perempuan.. Ia juga sebagai usaha mempromosi peluang-peluang yang boleh direbut dikalangan pelajar-pelajar yang tidak berjaya dibidang akademik. Program Citra IKBN mengandungi modul-modul yang memberi penekanan terhadap aspek dan nilai positif yang mampu menyumbang kearah pembentukan belia seperti, nilai jati diri, kepimpinan, kerohanian, displin, patriotisme dan kesukarelaan.Sepanjang tempoh program, aktiviti-aktiviti pendedahan peluang latihan dan kemahiran, ceramah dan forum, sukan dan rekreasi, pembentukan kumpulan dan LDK, motivasi dan kaunseling, kerohanian dan keagamaan serta pelaksanakaan aktiviti perkhemahan. Program ini yang dirasmikan oleh Tuan Haji Mohd Baki bin Yaakob, Pengarah IKBN, Wakaf Tapai akan tamat di Pusat Latihan Felda Kerteh, Kemaman untuk mengikuti satu lagi aktiviti gotong royong dan kemasyarakatan dengan mengadakan 'khidmat masyarakat' kepada penduduk kampung setempat.


Sebahagian peserta-peserta pelajar perempuan

No comments: